Základní škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10
Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí, úterý 24. říjen 2017, 08:00
Informační nástěnka - veřejná oznámení
Konání třídních schůzek: 20. listopad 2017
Třídní schůzky se budou konat v pondělí 20. listopadu 2017 dle následujícího rozpisu:
* Od 17,30 hodin: 1. stupeň (1. - 5. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace s vyučujícími.
* Od 17,45 hodin: konzultace k přijímacímu řízení na střední školy, učebna IX.A ve 2. patře.
*  Od 18,00 hodin: 2. stupeň (6. - 9. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace s vyučujícími. * Porada třídních důvěrníků se v rámci těchto třídních schůzek nekoná.
Termín vyvěšení oznámení do 21.11.2017, aktualizováno: 24.10.2017 07:34:55, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017
Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017 (v sobotu 28. 10. 2017 je státní svátek).  Prázdninový provoz školy (služby): 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy si o prázdninách dohodněte předem telefonicky. Základní škola Hornoměcholupská přeje všem o podzimních prázdninách hezké počasí a pohodu. Vyučování po podzimních prázdninách bude zahájeno v pondělí 30. října 2017 v 8,00 hodin.
Termín vyvěšení oznámení od 4.10.2017 do 30.10.2017, aktualizováno: 4.10.2017 16:34:33, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol
Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. V rámci těchto projektů každý žák obdrží zdarma krabičkové mléko "MilkDrink" a objemu 250 ml. (každé druhé úterý) a  ovoce dle aktuální dodávky (každý čtvrtek). V průběhu školního roku se může měnit frekvence dodávek. Více informací lze získat kliknutím na níže uvedené odkazy.
Termín vyvěšení oznámení od 18.9.2017, typ: Ostatní, aktualizováno: 21.9.2017 19:43:58, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2017/2018
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2017/2018 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2017/2018 si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz "Informační zpravodaj 2017/2018".
Termín vyvěšení oznámení od 8.6.2017, aktualizováno: 9.6.2017 06:59:43, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Nový systém čipů ve školní družině - vyzvedávání dětí
Od 1. června 2017 bude v naší škole pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používán systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Chlapci a děvčata (kromě čtvrtých tříd), kteří navštěvují školní družinu, obdrželi informace o systému v písemné podobě. Tyto informace ve formátu PDF můžete získat také kliknutím na odkaz "BELLhop"
Odkazy:
Termín vyvěšení oznámení od 20.4.2017, aktualizováno: 21.4.2017 08:29:12, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Možnost informace o probíraném učivu
Po přihlášení do elektronických žákovských knížek mohou zákonní zástupci žáků i samotní žáci prostřednictvím odkazu "Třídní kniha" získat informace o probíraném učivu v jednotlivých předmětech a dnech.
Termín vyvěšení oznámení od 23.3.2017, aktualizováno: 23.3.2017 14:54:10, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2016/2017
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2016/2017 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:23:48, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Rozvrhy vyčovacích hodin
Zde naleznete rozvrhy jednotlivých tříd a učitetelů.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:19:59, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zabezpečení vstupu do školy - turnikety
K vytvoření potřebné větší bezpečnosti žáků školy bude hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety budou do školy vstupovat žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy budou pro odblokování pák na turniketu používány čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, budou po složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který bude sloužit pouze ke vstupu do budovy.
Zkušební provoz bude zahájen v pondělí 16. prosince 2014. Během měsíce ledna 2015 budou turnikety plně zprovozněny.
Termín vyvěšení oznámení od 11.12.2014, aktualizováno: 15.12.2014 09:36:06, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zajištění ochutnávek jídla ve školní jídelně
Vzhledem k připomínkám ke školnímu stravování, které zazněly na třídních schůzkách dne 15. října 2014, je možné i nadále využívat možnosti ochutnávky obědů ve školní jídelně. Nabídka je výhradně určena pro zákonné zástupce strávníků – žáků školy. Zákonným zástupcům strávníků je doporučeno navštívit jídelnu mimo stravovací špičky mezi 12 a 13 hodinou. Ochutnávky se řídí přílohou č. 5 k řádu školní jídelny (viz odkaz níže)
Termín vyvěšení oznámení od 16.9.2014, typ: Ostatní, aktualizováno: 18.9.2014 13:08:55, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Provoz školy - vyučovací hodiny a přestávky
Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz odkaz "Časový přehled přestávek a vyučovacích hodin"), které je součástí provozního řádu školy.  Vyučování končí nejpozději do 17.00 hodin.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2013, typ: Ostatní, aktualizováno: 16.12.2013 12:14:01, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Elektronické žákovské knížky - jednoduchý manuál
Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím na odkaz pod tímto sdělením.
Aktualizováno: 16.12.2013 12:13:40, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
PHP 5.4.14 | SAS 8.0.10 | založeno na iSAS © MP-Soft 2006-2017