Základní škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10
Aktuální školní rok 2018/19, 1. pololetí, pondělí 17. prosinec 2018, 13:51
Informační nástěnka - veřejná oznámení
Vánoční prázdniny 2018
Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 27. prosince 2018 a končí ve středu 2. ledna 2019. Ve čtvrtek 3. ledna 2019 a v pátek 4. ledna 2019 budou z organizačních důvodů ředitelské dny (volno). Vyučování bude zahájeno v pondělí 7. ledna 2019 v 8,00 hodin. Provoz školy v období prázdnin a ředitelských dnů: všední dny od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěvu školy v tyto dny si vždy dohodněte předem telefonicky.
Termín vyvěšení oznámení od 12.12.2018 do 10.1.2019, aktualizováno: 14.12.2018 07:17:09, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
PF 2019
Hezké vánoční svátky, úspěšný a na dobré zprávy bohatý nový rok 2019 Vám i Vašim blízkým přeje Základní škola Hornoměcholupská
Termín vyvěšení oznámení od 13.12.2018 do 31.12.2018, aktualizováno: 13.12.2018 12:30:45, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Ředitelské dny (volno): 3. a 4. leden 2019
Po projednání se zřizovatelem školy a na třídních schůzkách dne 19.11.2018 sdělujeme, že ve čtvrtek 3. ledna 2019 a pátek 4. ledna 2019 budou z organizačních důvodů ředitelské dny (volno).
Termín vyvěšení oznámení od 12.12.2018 do 10.1.2019, aktualizováno: 13.12.2018 12:30:01, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Konání třídní schůzky ve třídě II. B: pondělí 17. prosince 2018
V pondělí 17. prosince 2018 od 17,00 hodin se uskuteční třídní schůzka ve třídě II. B. Obsahem schůzky bude hodocení práce za 1. čtvrtletí školního roku a hlavní úkoly v dalším období.
Termín vyvěšení oznámení od 4.12.2018 do 20.12.2018, aktualizováno: 5.12.2018 08:54:48, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Změna v dodávkách projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol
Naše škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Dodavatel Laktea a.s. Praha změnil termíny závozů. V rámci těchto projektů každý žák obdrží zdarma krabičkové mléko "MilkDrink" a objemu 250 ml. (každé úterý nebo středu) a  ovoce nebo zeleninu dle aktuální dodávky (každý čtvrtek nebo pátek). Další informace o těchto projektech můžete získat kliknutím na odkaz "Státní zemědělský intervenční fond". V průběhu školního roku se může i nadále měnit frekvence a dny dodávek
Termín vyvěšení oznámení od 16.10.2017, aktualizováno: 9.11.2017 07:27:40, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2017/2018
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2017/2018 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2017/2018 si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz "Informační zpravodaj 2017/2018".
Termín vyvěšení oznámení od 8.6.2017, aktualizováno: 9.6.2017 06:59:43, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Nový systém čipů ve školní družině - vyzvedávání dětí
Od 1. června 2017 bude v naší škole pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používán systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Chlapci a děvčata (kromě čtvrtých tříd), kteří navštěvují školní družinu, obdrželi informace o systému v písemné podobě. Tyto informace ve formátu PDF můžete získat také kliknutím na odkaz "BELLhop"
Odkazy:
Termín vyvěšení oznámení od 20.4.2017, aktualizováno: 21.4.2017 08:29:12, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Možnost informace o probíraném učivu
Po přihlášení do elektronických žákovských knížek mohou zákonní zástupci žáků i samotní žáci prostřednictvím odkazu "Třídní kniha" získat informace o probíraném učivu v jednotlivých předmětech a dnech.
Termín vyvěšení oznámení od 23.3.2017, aktualizováno: 23.3.2017 14:54:10, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2016/2017
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2016/2017 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:23:48, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Rozvrhy vyčovacích hodin
Zde naleznete rozvrhy jednotlivých tříd a učitetelů.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:19:59, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zabezpečení vstupu do školy - turnikety
K vytvoření potřebné větší bezpečnosti žáků školy bude hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety budou do školy vstupovat žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy budou pro odblokování pák na turniketu používány čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, budou po složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který bude sloužit pouze ke vstupu do budovy.
Zkušební provoz bude zahájen v pondělí 16. prosince 2014. Během měsíce ledna 2015 budou turnikety plně zprovozněny.
Termín vyvěšení oznámení od 11.12.2014, aktualizováno: 15.12.2014 09:36:06, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zajištění ochutnávek jídla ve školní jídelně
Vzhledem k připomínkám ke školnímu stravování, které zazněly na třídních schůzkách dne 15. října 2014, je možné i nadále využívat možnosti ochutnávky obědů ve školní jídelně. Nabídka je výhradně určena pro zákonné zástupce strávníků – žáků školy. Zákonným zástupcům strávníků je doporučeno navštívit jídelnu mimo stravovací špičky mezi 12 a 13 hodinou. Ochutnávky se řídí přílohou č. 5 k řádu školní jídelny (viz odkaz níže)
Termín vyvěšení oznámení od 16.9.2014, typ: Ostatní, aktualizováno: 18.9.2014 13:08:55, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Provoz školy - vyučovací hodiny a přestávky
Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz odkaz "Časový přehled přestávek a vyučovacích hodin"), které je součástí provozního řádu školy.  Vyučování končí nejpozději do 17.00 hodin.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2013, typ: Ostatní, aktualizováno: 16.12.2013 12:14:01, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Elektronické žákovské knížky - jednoduchý manuál
Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím na odkaz pod tímto sdělením.
Aktualizováno: 16.12.2013 12:13:40, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Dnes je pondělí 17. prosinec 2018, 13:51 | Aktuální školní rok 2018/19, 1. pololetí | SAS 8.1.7 | © Edookit