Základní škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10
Aktuální školní rok 2017/18, 1. pololetí, středa 26. červenec 2017, 20:23
Informační nástěnka - veřejná oznámení
Prázdninový provoz školy
Prázdninový provoz školy: služby pondělí - pátek: 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky. Přehled o službách pracovníků od 3.8.2017 do 25.8.2017 ve formátu PDF získáte kliknutím na odkaz "Letní prázdniny - služby"
Termín vyvěšení oznámení od 27.6.2017 do 31.8.2017, typ: Ostatní, aktualizováno: 28.6.2017 16:15:54, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2017/2018
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2017/2018 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku 2017/2018 si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz "Informační zpravodaj 2017/2018".
Termín vyvěšení oznámení od 8.6.2017, aktualizováno: 9.6.2017 06:59:43, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Hlášení na displeji systému BELLhop
V naší škole je od 1. června 2017 pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používán systém BELLhop. Systém je založen na identifikačních čipech. Po přiložení čipu k čtečce ve vestibulu vchodu do učebnového pavilonu školy se na displeji terminálu objeví informace pro osoby, které žáka vyzvedávají. Možná hlášení ve formátu PDF si můžete prohlédnout kiknutím na odkaz  BELLhop.
Odkazy:
Termín vyvěšení oznámení od 5.6.2017 do 30.9.2017, typ: Ostatní, aktualizováno: 7.6.2017 14:12:24, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Nový systém čipů ve školní družině - vyzvedávání dětí
Od 1. června 2017 bude v naší škole pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používán systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Chlapci a děvčata (kromě čtvrtých tříd), kteří navštěvují školní družinu, obdrželi informace o systému v písemné podobě. Tyto informace ve formátu PDF můžete získat také kliknutím na odkaz "BELLhop"
Odkazy:
Termín vyvěšení oznámení od 20.4.2017, aktualizováno: 21.4.2017 08:29:12, zadal Mgr. Doutnáč Jiří
Možnost informace o probíraném učivu
Po přihlášení do elektronických žákovských knížek mohou zákonní zástupci žáků i samotní žáci prostřednictvím odkazu "Třídní kniha" získat informace o probíraném učivu v jednotlivých předmětech a dnech.
Termín vyvěšení oznámení od 23.3.2017, aktualizováno: 23.3.2017 14:54:10, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Informační zpravodaj pro školní rok 2016/2017
V tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2016/2017 na naší škole.  Informační zpravodaj k zahájení školního roku si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:23:48, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Rozvrhy vyčovacích hodin
Zde naleznete rozvrhy jednotlivých tříd a učitetelů.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2016, aktualizováno: 13.9.2016 08:19:59, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zabezpečení vstupu do školy - turnikety
K vytvoření potřebné větší bezpečnosti žáků školy bude hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety budou do školy vstupovat žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy budou pro odblokování pák na turniketu používány čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, budou po složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který bude sloužit pouze ke vstupu do budovy.
Zkušební provoz bude zahájen v pondělí 16. prosince 2014. Během měsíce ledna 2015 budou turnikety plně zprovozněny.
Termín vyvěšení oznámení od 11.12.2014, aktualizováno: 15.12.2014 09:36:06, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Zajištění ochutnávek jídla ve školní jídelně
Vzhledem k připomínkám ke školnímu stravování, které zazněly na třídních schůzkách dne 15. října 2014, je možné i nadále využívat možnosti ochutnávky obědů ve školní jídelně. Nabídka je výhradně určena pro zákonné zástupce strávníků – žáků školy. Zákonným zástupcům strávníků je doporučeno navštívit jídelnu mimo stravovací špičky mezi 12 a 13 hodinou. Ochutnávky se řídí přílohou č. 5 k řádu školní jídelny (viz odkaz níže)
Termín vyvěšení oznámení od 16.9.2014, typ: Ostatní, aktualizováno: 18.9.2014 13:08:55, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Provoz školy - vyučovací hodiny a přestávky
Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek (viz odkaz "Časový přehled přestávek a vyučovacích hodin"), které je součástí provozního řádu školy.  Vyučování končí nejpozději do 17.00 hodin.
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2013, typ: Ostatní, aktualizováno: 16.12.2013 12:14:01, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
Elektronické žákovské knížky - jednoduchý manuál
Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím na odkaz pod tímto sdělením.
Aktualizováno: 16.12.2013 12:13:40, zadal a aktualizoval Mgr. Doutnáč Jiří
PHP 5.4.14 | SAS 8.0.10 | založeno na iSAS © MP-Soft 2006-2017